Sıkça Sorulan Sorular

Müşterilerimizin çoğunun profesyonel hizmetçi hizmetlerimiz hakkında belirli soruları var. İşte Temizlik Şirketinde duyduğumuz sık sorulan sorulardan sadece birkaçı.

Temizlik Nedir

Temizlik nedir in en güzel tanımı şu şekilde yapılabilir; Sağlığa zarar verecek, her ortamlardan korunmak için yapılacak, uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır.

Her kişi ya da her insan kendi temizliğinden sorumludur. Çocuk yaşlarda anne, baba veya öğretmenler tarafından çoğu zaman bizzat yapılarak öğretilen temizlik uygulamalarının, çocukluktan sonra bireyin kendisi tarafından yapılması gerekmektedir.

Örneğin; tuvaletten sonra ve yiyeceklere dokunmadan önce ellerin yıkanması bir alışkanlık olmalıdır. Her gün yapılan işler arasında banyo yapma bir başka temizlik uygulamasıdır.

Temizliğin sadece görünür kirlenme olduğunda yapılması yeterli değildir. Örneğin; uykudan uyanınca yüzün yıkanması, çamaşırların değiştirilmesi, gündelik temizlik uygulamalarıdır.

Su ve sabun olmadan temizlikten bahsetmek olası değildir.

Modern toplumlarda kişisel temizlikte en fazla kullanılan malzemelerin başında su ve sabun gelmektedir. Bunun yanı sıra banyo süngerleri, lifleri, diş fırçaları, el ve ayak temizliği ile vücut temizliğinde kullanılan fırçalar, tırnak makası ilk akla gelen temizlik araçlarıdır. Bunların tümü başkalarıyla paylaşılmaması gereken, kişisel temizlik araçlarıdır.

Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir. Sadece beden temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir.

Temizlik – Hijyen – Bakım – Dezenfeksiyon

Gözle görülmeyen mikroorganizmaların hayatımız üzerinde oluşturduğu tehditleri bilmek ve farklı yolarla insan vücuduna transferini önlemek modern ve sağlıklı hayatın bir zorunluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hijyen, iyi eğitilmiş personeller tarafından uygulanabilen bilimsel bir yaklaşım olarak algılanmalı ve son derece ciddiyetle uygulanmalıdır, iyi temizlik, kaliteli servis, uygun yaşam ve iş alanları oluşturma, müşteri memnuniyeti için ne kadar önemli ise, yüksek hijyen sağlanmış ortamlarda bu hizmetleri devam ettirebilmek bir o kadar önemlidir.

Hijyenik temizlik ve bakım işlemleri, genel bilgi, yüzey ve uygulama bilgileri ve bina kullanıcılarına temiz ve hijyenik ortamlar sağlanması amacını taşımaktadır.

Binaların kullanım amacını uzun süre sürdürebilmesi için “Temizlik” ile beraber “Bakım” kavramının da gözden kaçırılmaması gerekir. Temizliğin genel bir tanımını yapmak gerekirse “yüzeylere mekanik veya kimyasal olarak zarar veren ve estetik görünümü bozan her tür olgunun uzaklaştırılması işlemidir.” Bu işlemlerin uygulandığı her tür malzeme “yüzey” olarak adlandırılmaktadır.

Bakım ise, temizliği kolaylaştırmak; yüzeylere güzel bir görünüm sağlamak, mekanik ve kimyasal etkilerden korumak amacıyla yapılan uygulamalardır.

Temizlik işlemleri ile kir ve artıkların gözle görülenleri uzaklaştırılırken, gözle görülmeyen mikro organizmaların uzaklaştırılması her zaman mümkün olmamaktadır. Bunu sağlayabilmek için dezenfeksiyon işlemleri gerekir.

Temizliğin Tarihçesi

Antikçağ insanı, ruhsal kirlenmeyi, fiziksel kirlenmenin bir parçası olarak değerlendirmiş ve uyguladığı bazı rituellerle kirliliğin giderilebileceğini düşünmüştür.

Bu amaçla insanlar, ruhsal kirlerinden arınmak için yıkanmışlar, temiz giysiler giymişler, güzel kokular sürünmüşler ve tanrılara sunularda bulunup, dualar edip yakarmışlardır. M.Ö. 4000 senelerinde yaşamış olan Sümerler, sağlıklı yaşam için yıkanmanın ve vücut temizliğinin şartı olduğuna inanmışlar, kişisel hijyene önem vermişlerdir. M.Ö. 3000-2000 yıllarında Mısırlılar vücut temizliğine önem vermişler, yıkanma, sık sık saç-sakal kestirme mecburiyeti koymuşlardır. M.Ö. 2000 yılarında Anadolu’da yaşamış olan Hititler döneminde tanrı ve tanrıçalar adına uygulanan ritüellerin insanın, toplumun ve kentin arınması amacıyla yapıldığı görülür.

Roma döneminde temizlik kavram ve uygulamaları, insan yaşamının uzun ve sağlıklı olması önceliği üzerinde durulmuştur. Bu amaçla, Romalılar, suyun temiz olması için arıtma sistemleri oluşturulması, atıkların toplanması, halkın temizlenmesi için ortak kullanıma olanak sağlayan hamamlar, su yolları, sarnıçlar, çeşmeler ve kanalizasyon sistemleri yapmışlardır.

Milattan sonraki döneme bakıldığında ise temizlik ve hijyen ile ilgili bilgilerin daha çok Selçuklular ve Osmanlılar’a ait olduğu dikkat çeker. Özelllikle, islamiyetin kabulunden sonraki dönemlerde temizlik ile ilgili bilgilere rastlanmaktadır. İslamiyet’te abdest almak, kişisel temizliğe dikkat etmek, ibadet ederken temiz olmak gibi temizlik kurallarına dikkat etme zorunlulukları olduğundan kişisel temizlik önem kazanmıştır.

Selçuklular devrinde, bugünkü dezenfeksiyon esaslarına yakın kuralların olduğu bilinmektedir. Anadolu’da Orta Çağda Selçuklular tarafından yapılan hanlar, hamamlar, çeşmeler Türklerin temizlik ve sağlığa verdiği önemin bir simgesidir. Osmanlı İmparatorluğu Selçıklular’dan esinlenmiş, içme suları, besin denetimi, kanalizasyon, ölü gömülmesi vb. konularla ilgilenmiş, kurallar ve tüzükler geliştirmiştir. Ayrıca, Osmanlılar döneminde her evde genellikle bir yıkanma yeri ve tuvaletler bulunmaktadır. Osmanlılarda temizlik o kadar önemlidir ki, sanayi ilk kez sabunla başlamıştır. Osmanlılarda sabunla ilgili ilk düzenlemeler Fatih Sultan Mehmet, İkinci Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devri kanunnamelerinde görülür. Sonraki dönemlerde sabunun üretimi, kalitesi, fiyatı, kontrolü, ticareti ve sabuncu esnafı konularında oldukça fazla vesika ve düzenleme bulunması dikkat çekmektedir. Sabun, Osmanlı Devleti’nde sabunhane denilen ve şahıslara ait olan imalathanelerde geleneksel yöntemlerle üretilirdi.

Avrupa’da temizlik ile ilgili çalışmalar sabun ve deterjanın üretimi ile başlamıştır. M.S. 476′da Batı Roma’nın yıkılmasıyla birlikte Avrupa’da, hamam alışkanlığı tarihe karışmıştır. Kişisel temizlikte gözlenen gerileme ve sağlıksız yaşam koşulları, Ortaçağ Avrupa’sında büyük sorunlara neden olmuştur.

XV. yüzyılda İtalya, Venedik ve Fransa’da sabun üreticileri ortaya çıkmıştır. Sabunun sert sularda köpürmemesi nedeniyle, 1907 yılında Henkel kimyagerleri tarafından sodyum silikat ile sodyum perboratı bir araya getirilerek ilk deterjan üretimi yapılmıştır.

Temizlikte kullanılan makinelerle ilgili gerçek sıçramanın ve teknolojik gelişmenin ise 1950’li yıllardan sonra başladığı görülür. Ancak bu konudaki emeklemeler XX. yüzyıl itibariyle başlamıştır. Örneğin, 1906 yılında ilk elektrikli süpürgeleri ve tek diskli yer yıkama makineleri, 1954 yılında ilk kombine yer yıkama makineleri piyasaya çıkmıştır. Mop setinin ilk kullanımı 1969 yılında olmuştur. Temizlik teknolojisinde bugün gelinen noktada ise, ultrasonik dalgalarla çalışan robot süpürgeler kullanılmaktadır.

Temizlik Şirketi Nasıl Olmalı ?

Temizlik şirketi seçerken dikkat edilecek hususlar

1) Tercih ettiğiniz firmanın elemanları kesinlikle kendi personeli olmasına dikkat edin. Günlük yevmiye ile çalışan elemanları kullanan firmalar fiyat olarak 10 lira 20 lira düşük fiyat verebilmektedir bu türlü firmalar hem güvenlik hem profesyonellik bakımından yetersiz firmalardır.(oldukca da lakayıt kişilerden oluşur)

2) Firma yetkilisi ile görüşürken iş bilgisini ve eğitim düzeyini anlamak için sorular sorun. İnternet ortamında temizlik şirketi diye dolaşan firmaların %80 bilinçsiz kimseler tarafından yönetilmekte.

3) Kullanıcak oldukları malzeme ve ekipmanlar hakkında mutlaka detaylı bilgi alın.

4) Ayşenin Fatmanın fanilasından temizlik bezi olmaz Bir başkasının banyo – tuvaletini temizleyen bezler ile sizin dolaplarınızın tozu alınamaz. Mutlaka yeni bez isteyin

5) Profesyonel bir firmada ekipman sıkıntısı olmaz. 2 kova bir poşet bez 4 parça deterjanla gelen firmaları ? eleyin

6) İnternet sayfası firma için belirleyici olamaz. Profesyonel bir web sayfası yaptıran her firma kesinlikle yeterli değildir.

7) En ucuzunu aramak kesinlikle en kötü yöntemdir. kalitde rekabet edemeyen firmalar fiyat düşürerek ayakta kalmaya çalışmaktadır.(Temizlikten sonra temizlik yapmak çok zorunuza gidecektir.) her şeyin belirli bir fiyatı vardır

Temizlik ve Sağlık

Sağlık, insanın en önemli sorunudur. Yaşamak, öğrenmek, iş yapabilmek için sağlıklı olmak gerekir. Sağlığı bozuk olan, hasta olan kişi görevlerini tam olarak yapamaz.

Bunun sonucu olarak da, kendine, ailesine, çevresine, topluma yararlı olamaz. Sağlıklı kişi mutlu, canlı, hareketli olur.

insanların sağlık kurallarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için Birleşmiş Milletler Örgütü 7-13 Nisan tarihleri arası Sağlık Haftası olarak kabul etti. Her yıl Sağlık Haftası Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerde aynı zamanda değerlendirilir.

Sağlık Haftası’nın amacı, sağlık bilgisinin ve yardımının geniş halk kitlelerine ulaşmasıdır.

Hafta boyunca insan sağlığı konusunda radyolarda konuşmalar yapılır. Televizyonda sağlıkla ilgili programlar sunulur.

Gazete ve dergilerde insan sağlığı ile ilgili yazılar yayınlanır. Bu hafta içinde okullarımızda beden sağlığı, beslenme konusunda bilgiler verilir. Sağlığın önemi anlatılır.

Sağlıklı olmanın kuralları öğretilir. Birleşmiş Milletler Örgütü, her yıl bir sağlık konusu seçer. O yıl üye ülkelerde konu üzerinde durulur. Seçilen konu bir hastalık ise bu hastalığın tanımı, belirtileri, iyileştirme yöntemleri anlatılır.

İnsanlar çok eski çağlardan beri sağlığın önemini kavramışlardır. ilkçağlarda insan sağlığının bozulması, doğa dışı güçlerin etkisine bağlanıyordu. Hastalığın iyileştirilmesi için büyücüye başvuruyorlardı. Uygarlığın gelişmesi ile tıp bilimi ilerledi. Hastalıkların nedenleri bulundu, iyileşme yöntemleri gelişti. Bugün büyücülük ilkel toplumlarda kalmıştır.

Tıp bilimi her gün yeni buluşlarla insanlığa büyük yararlar sağlıyor. Tıp bilimi yalnız hastalıklarla, hasta olan insanlarla ilgilenmez, însan sağlığının sürekliliği, insanların hasta olmadan yaşamlarını sürdürmeleri için araştırmalar yapar. Yeni yöntemler geliştirir.

İnsanların sağlıklı yaşamaları için şu konulara dikkat etmeleri gerekir:

1. Sağlıklı olmak için temizliğe önem vermeliyiz. Temizlik sağlığımız açısından çok önemlidir. Bedenimizin temizliği, kullandığımız eşyaların temizliği yaşadığımız yerin temizliği gibi ayrıntılarla bir bütün oluşturur. Yalnız bedenimizin temizliği ya da yalnızca eşyalarımızın temizliği bir anlam taşımaz. Biz ne kadar temiz olursak olalım, eşyalarımız, giysilerimiz kirli olursa biz de kirli sayılırız. Bu durumda bit, pire, ve benzeri mikrop taşıyan canlılar, kolayca bizi bulur, biz de hasta oluruz.

2. Sağlığı bozan etkenlerden sakınmalıyız.
Yanlış beslenme, gerekli besinleri almama gibi durumlar, beslenme bozukluğu sonucunu yaratır, bu da sağlığımızı bozar.
Alkollü içki, uyuşturucu madde kullanmak da sağlığı bozar.
Zehirli böcek ve bazı hayvanların sokması, ısırması zehirlenmemize neden olur.
Sağlığın en büyük düşmanı mikroplardır. Çeşitli hayvanlarla, yiyecek ve içeceklerle, solunum yolu ile geçen mikroplara karşı uyanık olmalıyız.

3. Çevremizi temiz tutmalıyız

Kişiler kendi sağlıklarını korumada dikkatli oldukları gibi çevre sağlığını korumada da dikkatli olmalıdırlar. Bunun için çevremizi temiz tutmalıyız. Yerlere çöp atmamalıyız. Çevrede sinek, sivrisinek gibi zararlı böceklerin üremesini kolaylaştıracak ortam yaratmamalıyız.
Çevre sağlığını, çevre temizliğini korumak her yurttaşın önemli görevlerinden biridir. 4. Sağlık öğütlerini tutalım:
Mevsim özelliklerine göre giyinelim. terli iken su içmeyelim. Havasız yerlerde oturmayalım. Spor yapalım. Yukarda açıklanan kurallara uyalım. Gerektiğinde sağlık kurumlarına başvuralım. Hastaneler, sağlık ocakları dispanserler, başlıca sağlık kurumlarıdır. Bu kurumlar çalışmaları sırasında birbirine yardımcı olurlar.

Sağlığımızla ilgili bir sorunumuz olduğunda hemen doktora gidelim. Doktorların verdikleri ilaçları tarifelere uygun olarak kullanalım. Kısacası doktorların sağlık konusundaki tüm uyarılarına uyalım.

Nasıl Temizlik Yapılır ?

Temiz olmak, sadece dış görünüşle sınırlı değildir; mutlu bir yaşamın tüm kavramlarını da içine alır. Temizlik yapmak bir insan için zor bir iş gibi görünebilir, özellikle de buna ayıracak yeterli enerji ve zamanı olmayanlar için. Eğer işiniz ya da kişisel sorumluluklarınızdan dolayı yoğun bir hayat sürüyorsanız, ev temizliğinin günlük yapılacaklar listenizin sonlarında yer aldığını fark etmiş olmalısınız. Ancak kirli bir ortamın vücudunuz kadar zihniniz üzerinde de olumsuz bir etki bırakabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Düzensiz bir evde rahat olmak neredeyse imkânsızdır.

Ev temizliği , stresle dolu bir günün ardından demir atacak güvenli bir limanınızın olmasını sağlayan bir sanattır. Birçok plânlama ve daha da önemlisi sistemli uygulama içerir. Eğer formülleştirilmiş bir yönteme dayalı olarak hareket etmiyorsanız, temiz bir eve sahip olmayı hayal edemezsiniz. Evinizi temizlerken uygulamanız gereken bazı temel noktalar vardır.

Düzenli olarak temizlik yapmaya çalışın: Eğer evinizin her tarafına çöplerin yayılmasını önlemek istiyorsanız, düzenli olarak temizlik yapmalısınız. Bu, çok meşgul olduğunu iddia edenler için imkânsız görünebilir, fakat bir temizlik programı yapmak büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Öreğin haftanın her bir gününü yatmadan önce sadece bir odanın temizliğine ayırabilir, böylece hafta sonu bir pislik yığınıyla karşı karşıya kalmazsınız.

Bütün eşyalarınızı uygun bir şekilde düzenleyin: Düzenli aralıklarla kullanmadığınız eşyaları seçip, bunlardan kurtulmalısınız. Onları muhafaza etmenin bir yararı olmayacağı gibi, sadece yer kaplamakla kalmayacak, aynı zamanda karmaşıklığın bir parçası olacaklardır. Eğer atmak istemediğiniz şeylerin ileride işe yarayabileceğini düşünüyorsanız, onları ayrı bir kutuda saklamalısınız. Bu, temizlik yaparken eşyaları yerine koymayı kolaylaştıracaktır.

Kendi kendinize temizlemenin alternatifleri: Eğer tüm ev işini ve temizliğini bitirmek için yeterli zaman bulmanın sizin için imkânsız olduğunu hissediyorsanız, hizmetçi tutmayı ya da profesyonel bir temizlik şirketinden yardım almayı düşünmelisiniz. Bu, işleri kolaylaştıracak ve evinizin en az haftada bir gün temizlenmesini sağlayacaktır.

Temizliğin tedavisel bir süreç olduğunu düşününün: Darmadağın evinizi her gördüğünüzde, hatta düşündüğünüzde bile sıkılmaya eğilimliyseniz, bu size hiçbir şekilde yardımcı olmayacağı için kontrol edilmesi gereken bir davranıştır. Her ailenin çocuğu vardır ve belki de yetişkinler bile evde oraya buraya eşyalar atabilirler. Evinizin gün boyunca temiz kalamayacağı gerçeğini de kabul edebilirsiniz. Çocuklarınız için eğlenceli bir aktivite haline getirerek, dağınıklığı onların yardımıyla toparlayabiliriniz. Onlar kendi eşyalarını düzenlerken, siz de müzik çalabilirsiniz.

Her şeyin tozunu almak ve her şeyi silmek için koşuşturmayın. Bu etkisiz bir temizlik yöntemidir ve bir süre boyunca tek bir odada kalmanız yerinde olur.

Mutfağınızın temizliği:
Mutfak, yemeği hazırlandığı yer olduğundan mikroptan arındırılması için çok dikkat edilmelidir. Aşağıdaki temizlik sırasını takip edebilirsiniz:

Mutfağınızı temizlemeye ihtiyaç duyduğunuzda, başlamadan önce mutfak temizlik ürünlerini hazırlayın. Buzdolabı ve fırın gibi elektrikli aletleri temizlemekle başlayın. Derin dondurucunun sıcaklık ayarını kapatın ve içerideki bütün yiyecekleri çıkartın. Tablaları çıkartın ve bir sünger yardımıyla temizleyin. Buzdolabının dışı gibi içini temizlemek için de süngerden yararlanın. Fırınınızı da silerek ya da ovarak temizleyebilirsiniz. Mutfağınızın tavan ve duvarlarını temizleyin. Örümcek ağlarını temizleme için süpürge ya da örümcek ağı temizleyici kullanın. Duvarları su ve süngerle yıkayın. Mutfak zemini ve duvarların temizliği: Dolapları boşalttıktan sonra bir toz beziyle temizleyin. Yukarıda yazılanların hepsi yapıldıktan sonra tabanı bezle silebilir ya da süpürebilirsiniz.

Banyonun temizliği:

Mutfağınızı temizledikten sonra banyoyu ele almanız yerinde olur. Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Tuvaleti (klozeti) bilinen bir temizlik çözeltisi yardımı ile temizleyin. Çözeltiyi tuvalete dökün ve bir süre sonra durulayın. Tuvaletin oturma kısmını temizlik çözeltisine batırılmış bir süngerle silin. Tuvaleti bir bezle kurulayın. Banyonun zeminini süpürdükten sonra bir bezle kurulayın. Zeminin temizliği:

Eğer evinizin zemini parkeyse ahşap temizleyici kullanmanız doğru olur. Başka bir seçenek olarak da, tozu almak için elektrikli süpürge ya da nemli bir bez kullanabilirsiniz.

Raf ve dolapların temizliği:

Dolaplardaki eşyaları boşaltın ve temiz bir bezle silin. Temizledikten sonra –yeniden düzenlemeyecekseniz- eşyaları eski yerlerine koyduğunuzdan emin olun.

Halı ve pencere temizliği:

Pencere camlarını keçeyle temizleyin ve üzerine bir süngerle temizlik çözeltisi uygulayın. Kuruyana kadar tekrar silin.

Halı ve kilimlerinizi elektrikli süpürgeyle temizleyin. Döküntüleri mümkün olduğunca temizlemeye çalışın.

Her oda ve her eşyayı temizledikten sonra çamaşırlarınızı yıkayıp, kurutmaya konsantre olabilirsiniz. Her bir eşya için bir yer ayırarak evinizin her yanına dağılan eşyaları düzenleyebilirsiniz. Onları bir kutuya koyun ve kilere yerleştirin. Eğer bütün ipuçlarını aklınızda tutar ve ailenizdekileri odalarını temizlemeye dâhil ederseniz, evinizi temiz tutmanın göründüğü kadar zor olmadığının farkına varacaksınız.

Memnun Kalacak Mıyım?

Temizlik sektörü gibi soyut hizmet verilen bir alanda sunulacak hizmetin mümkün olduğunca somut hale getirilmesi gerekmektedir. Yeşil Temizlik Şirketi olarak yapacaklarımızı ve yapamayacaklarımızı kalem kalem sayarak, fiyatları da ekleyerek müşterinin sonradan bilgisi dahili olmadığı bir durumla karşılaşmamasını amaçlıyoruz. Bizim için önemli olan problemlerle karşılaşıp sonradan müşteriye bahane uydurmak değil olay patlak vermeden gereken tedbirleri almaktır.

Sadece Şirketlere Mi Hizmet Verilmektedir?

Cadde Temizlik Şirketi olarak sadece kurumlara ve şirketlere temizlik hizmeti vermekteyiz. Bireysel müşterilere ise boş daire ve cam temizliklerinde yardımcı olmaktayız.

Malzemeler Firma Tarafından mı Karşılanıyor

Tek seferlik detaylı temizliklerde mobil ekibimiz aracı ile birlikte malzemeleri de yanında getirir. Periyodik temizlik sözleşmelerinde ise anlaşma dahilinde tercihen malzemeli veya malzemesiz olarak çalışırız.